Ankara Dershane | Etüt Merkezi | En İyi Dershaneler Fiyatları Etüt Merkezleri

Bize Ulaşın

(0312) 418 88 58

(0533) 647 48 25

Kamuoyu Duyurusu

Marka Tescil Belgesi - M.E.B Ruhsatı

Fiyat Al

Detayları mı merak ediyorsunuz ?

Sizi Arayalım

Müsait mi değilsiniz? Biz arayalım.

Ankara Odtülüler Dershanesi

Çağa uygun eğitim anlayışını öğrenci ve velilerin hizmetine sunma amacını güden Odtülüler Dershanesi, bu düşüncelerle 9 yıl önce kurulmuştur. Eğitim anlayışını çok daha farklı noktalara getiren Odtülüler Dershanesi, sürekli artan bir tempo ve çalışma azmiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Odtülüler Dershanesi, uzman eğitim kadrosu, çağdaş eğitim anlayışıyla ve yüksek motivasyonuyla öğrenci ve velilerin hizmetindedir. Eğitimde koçluk sistemi uygulayan Odtülüler Dershanesi bununla birlikte öğrencilerin en iyi fiziksel ortamda eğitim almasına olanak tanır. Odtülüler Dershanesi, yılların getirdiği tecrübesi ve modern dünyaya ayak uydurmuş eğitim yaklaşımı ile öğrencilerin ve velilerin eğitimdeki en büyük yardımcısı konumundadır. Odtülüler Dershanesi, daima bilimsel eğitim temelli bir yaklaşımı temel almıştır. Mükemmeliyetçi bir şekilde öğrencilerin en iyi noktalara gelmesini amaçlayan Odtülüler Dershanesi, ezbere dayalı ve basmakalıp eğitim sistemini reddederek, modern eğitim anlayışını benimser ve buna uygun bir eğitim planı yürütür. Tamamen başarı odaklı eğitim anlayışını interaktif eğitim yollarıyla birlikte uygulayan Odtülüler Dershanesi, öğrencilerin modern bir eğitim almasına imkan tanır. Odtülüler Dershanesi, ilköğrenim ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli seviyelerde hizmet sunar. Odtülüler Dershanesi, ilköğretim öğrencileri için TEOG programı uygularken, 9 ve 12 arası sınıflar için ise okula destek programı uygular. Bunun yanında mezun durumunda olan ve sınava hazırlanan öğrenciler için mezun de mezun programı uygulanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ankara Dershane / Etüt Merkezleri -Kızılay / Eryaman

ODTÜLÜLER DERS PROGRAMI

Odtülüler Dershanesi Olarak Öğrencinin hem küçük gruplarda çalışmasını Hem de Veriminin...

TARİH-COĞRAFYA NOTLARI

Tarih ve Coğrafya Derslerine Yönelik Özel Çalışma Teknikleri İle Kolay Öğrenme Yöntemleri.

HAFIZA TEKNİKLERİ

Hafıza teknikleri ile kişilerin beynini daha etkin nasıl kullacağının yöntemleriniz gösteriyoruz.

MESLEKİ TERCİHLER

Öğrencilerin önündeki en büyük problemlerden birisi de yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi

SINAV KAYGISI

Sınav öncesi kaygılanma ve motive olamama durumu öğrencinin hata yapmasına neden olmaktadır.

VERİMLİ DERS TEKNİKLERİ

Eğitsel rehberlik genel olarak verimli ders çalışma teknikleri, sınav kaygısıyla başa çıkma gibi…

DİKSİYONUN ÖNEMİ

Seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve coşku duraklarının hakkını vererek söyleme biçimi

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal zeka, kendi duygularımızı anlamak ve pozitif olarak bu duyguları yorumlak..

İLETİŞİM ÖĞRENME TEKNİKLERİ

Kaynak ve alıcı arasında iletişim kurulabilmesi için kaynağın göndereceği mesajın,alıcı…

TEST YÖNTEMLERİ

Bütün dikkatinizi çözmekte olduğunuz soruya nasıl verebilirsiniz?.

ZEKA

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek..

BEDEN DİLİ

Nitelikli güzel bir konuşma ile başarılı bir konuşmacı olamayabilirsiniz; aslında iyi bir konuşmacı olmak..

Dershane Fiyatları

Ankara Dershaneler

Ankara Dershane

Eğitim süreci boyunca öğrenciler için bir çok zorlu süreç söz konusudur. Özellikle lise ve üniversiteye girişte yapılan merkezi sınavlar öğrencilerin gerek eğitim gerekse de gelecek hayatları açısından belirleyici olduğundan dolayı oldukça önemlidir. Bu yüzden bu süreçte öğrencilerin kaliteli bir destek alması eğitim başarılarını yükselteceği gibi daha iyi meslek seçip daha güzel bir hayatları olmasını sağlar. Dershaneler, bu noktada eğitim sisteminde yer etmiş ve sistemin köşe taşlarından olmuş özel eğitim kurumlarıdır. Aileler için çocuklarının iyi eğitimi uygun fiyatlarla alması çok değerlidir. Bu sayede aileler bütçeleri etkilenmeden çocuklarına iyi eğitim aldırabilirler. Ankara dershane fiyatları oldukça uygun seviyelerde olduğundan dolayı Ankara’da yaşayan aileler çocuklarını uygun fiyata dershanelere gönderip iyi eğitim almasını sağlayabilirler… Devamı

Eğitim bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen ve artıran en temel unsurlardan biridir. Eğitimde iyi noktalara gelmek ve iyi insanlar yetiştirmek ülke açısından da son derece önemli rol oynar. İyi ve başarılı bireylerin yetiştiği toplumlarda teknolojik, bilimsel, kültürel, sağlık ve benzeri tüm alanlarda çok iyi noktalara gelmek mümkün olur. Ülkemizin eğitim sisteminde gerek lise gerekse de üniversite giriş sınavlarında başarılı olabilmek için dershaneler büyük önem gösterir. Dershaneler yıllardan beri yapmış oldukları çalışmalar neticesinde eğitim sisteminin vazgeçilmez parçaları haline gelmişlerdir. Öğrencinin modern eğitim anlayışını benimsemiş, öğrencinin ezber yapmasını değil sorgulamasını temel alan bir dershanede eğitim alması hem öğrencinin kendisi hem ailesi hem de ülkemiz için son derece faydalı olacaktır… Devamı

Öğrenciler gerek iyi bir lisede gerekse de iyi bir üniversitede okuyabilmek için sınavlara girerler. Ülkemiz eğitim sisteminde bu sınavların büyük önemi olduğundan dolayı hem ailelere hem de öğrencilere büyük iş düşer. Bu noktada öğrencilerin her türlü merkezi sınava en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için hem aileler hem de öğrenciler tarafından dershane takviyesine ihtiyaç duyulur. Öğrencilerin ve velilerin dershanelerden beklentileri farklıdır. Öğrenciler dershanede kolay ulaşabileceği öğretmenler ve psikolojik olarak kendisini anlayacak eğitmenlere ihtiyaç duyarken, aileler ise dershaneler hem uygun fiyatlı olmasını hem de çocuklarıyla her anlamda yakından ilgilenilmesini beklerler. Ankara dershane açısından çok zengin ve kaliteli alternatiflere sahip olduğundan dolayı hem öğrencilerin hem de ailelerin beklentilerini karşılayabilmeleri mümkündür…Devamı

Ankara Etüt Merkezi

Etüt merkezleri son yılların en popüler eğitim kurumlarındadır. Öğrencilerin okul derslerini takviye edici faaliyetler sunmalarının yanı sıra merkezi sınavlara yönelik de hizmet veren etüt merkezleri, tüm bunların yanında öğrencinin ders dışı zamanlarını da en iyi şekilde geçirmesini sağlarlar. Ailelerin sorumluluklarına ortak olarak öğrenciler ile ders dışı eğitsel faaliyetler gerçekleştiren etüt merkezleri, bu özelliklere sayesinde birçok aile tarafından tercih edilir. Günümüzde sayıları bir hayli artan etüt merkezleri arasında ciddi bir rekabet meydana gelmiştir. Bu yüzden son zamanlarda etüt merkezi fiyatları son derece uygun noktalara gelerek aileler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir bir hal almıştır. Devamı

Kızılay TYT Kursları

Eğitimin giderek çeşitlendiği, rekabetin gün geçtikçe arttığı ve öğrenci sayısının artışı ile birlikte kurumların, öğretmenlerin ve daha birçok ilgili kişinin arttığı bu platformda her aile, çocuğunun platformdaki yerini almasını ister. Bu, öncelikli isteği de günün şartları kapsamında önemlidir. Kızılay TYT kursları da, Ankara’da ikamet eden aileler ve çocukları için amaca hizmet eden yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık öğrencilerin bir destek almaları, hem okul hem de psikolojik anlamda onların sürekli motivasyonunu sağlayacak birilerini yanlarında hissetmeleri mühim bir hal aldı. Dershaneler, özel okullar, etüt merkezleri, kurslar ve çok daha fazlası öğrenciler için TYT bazında birer uğrak nokta oldu.
Devamı

Odtülüler Dershanesi Kızılay

Dershaneler, öğrencilerin hem merkezi sınavlarda hem de okul derslerinde daha başarılı olabilmeleri için uzun zamandır hizmet veren özel eğitim kurumlarıdır. Birçok kişi dershanelerin sadece ülkemize özgü bir eğitim modeli olduğunu düşünür. Ancak durum böyle değildir. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde, öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen ve okuldan bağımsız olarak hizmet veren birçok kurs veya etüt merkezi bulunur. İsimleri her ne kadar farklı olsa da temelden bakıldığı zaman bu kurumların hemen hemen hepsinin fonksiyonu aynıdır. Odtülüler Dershanesi Kızılay

Odtülüler Eryaman

Dershaneler, öğrencilerin okulda aldıkları eğitime destek olmayı amaçlayan ve sınav senesinde olan öğrencilerin daha iyi bir hazırlık dönemi geçirmesini sağlayan özel eğitim kurumlarıdır. Dershanelerin eğitim sistemimize dahil olması, 80’li yılların başına denk gelir. Üniversite ve lise giriş sınavlarının da ilk o zamanlar yapılmaya başlandığı bilinen bir durumdur. Öğrencilerin bir sonraki aşama için hangi kurumda eğitim göreceği, bu sınavlar ile belirlenir. Bu durum da merkezi sınavların önemini artırmakla birlikle iyi bir hazırlık sürecini de zorunlu kılar. Dershanelerin ise ana amacı, öğrencilerin verimli bir hazırlık dönemi geçirmesini sağlamaktır. Bu nedenle zaman içerisinde öğrencilere hizmet veren birçok dershane ve kurs merkezi kurulmuştur. Odtülüler Dershanesi Eryaman şubesi de Ankara’da hizmet veren köklü dershanelerden biridir.

Ankara en iyi dershaneler konusunda zengin seçenekler sunar. Bu seçenekler arasında yer alan Odtülüler Dershaneleri 12 şubesiyle hizmet vermektedir. Odtülüler Eğitim Kurumlarının mezun ettiği öğrencilerinin birçoğu Türkiye genelinde ilk sıralarda bulunan üniversitelere yerleşerek başarılarını devam ettirmiştir. Başarı tablosuna bakıldığında Ankara en iyi dershanelerin arasında ilk sıralarda Odtülüler Dershanesi olduğu görülmektedir.

Ankara en iyi dershane statüsüne giren Odtülüler Dershanesini diğer eğitim merkezlerinden ayıran avantajlarından biri de eğitimdeki eşitlik ilkesidir. Tüm öğrencileriyle tek tek ilgilenen, her öğrencinin eksikliklerini gidermeye çalışan, başarılı olduğu alanlarda kendilerini daha da ileriye taşımalarına yardımcı olan, öğrencileri sınavlara hem teknik hem de psikolojik olarak hazırlayan eğitim standartlarından kayıtlı her öğrencinin eşit şekilde yararlanılabilmesi amaçlanmıştır.

En Uygun Dershane Fiyatları

Dershane içerisinde pedagojik yeterliliğe sahip öğretmenler, dersleri öğrenenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işleyebilir. Bilgi ve becerilerini ortama uyarlayarak her öğrenciyi analiz ederler. Dershane fiyatları uygun olduğu kadar öğrencilerin bu becerilerden yararlanabilmesi için birçok imkânı içerir. Araştırmalar öğrencilerin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin motivasyon olduğunu göstermiştir. Motivasyon kavramı, öğrencinin başarılı olmak için elinden geleni yapabilme istediği olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilenmesi ise cinsiyet, yaş, kişisel ve dış faktörlere bağlıdır.

Dershane fiyatları içerisine dahil olan öğrenci koçluğu da bu faktörlerin yarattığı sorunları ortaya çıkarabilmekte fayda sağlar. Öğrenciler, zorlandıkları konularda uzman branş öğretmenlerinden yardım alarak test puanlarında, okul notlarında ve akademik performansında gözle görülür artış yaşarlar. Bu artış çocuklara özgüven kazandırarak derslere aktif olarak katılmalarını sağlar. Herhangi bir baskı hissetmeden destekleyici yollarla çalışmanın zevkine varan öğrenciler, birebir ilgiyle daha iyisini başarabilir. Uygun dershane fiyatları ile ön plana çıkan Odtülüler Eğitim Kurumları da uzman eğiticiler ve yeni nesil eğitim materyalleriyle çocuklarınızı ÖSYM sınavlarına hazırlayabilir.

 

Dershane Ücretleri 2022

Dershaneler, öğretim yöntemlerini her öğrenci için en iyi şekilde uyarlar. Her bir çocuk, akademik anlamda gelişmesi için benzersiz ihtiyaçlara sahiptir. Bunlardan biri de verimli bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan derslere odaklanabilmektir. Uygun dershane fiyatları, bu fırsattan her çocuğun yararlanabilmesi için belirlenir. Dijital teknolojiler ile öğretme ve öğrenme yöntemlerinde kendini geliştiren dershaneler, başarı ortalamasının yükselmesinde bir rehber görevi üstlenir.

Birebir iletişimin devamlı sürdürüldüğü bu ortamda öğrenciler her an anlamadığı tüm konuları sorarak öğretmeninden bilgi alabilir. Uygun dershane fiyatlarının olması çocuklarını dershaneye kayıt ettirmek isteyen ailelerin de ilgisini çekmektedir. Dershanede öğrenciye özel olarak düzenlenen dersler, velilerin ve öğrencilerin kendine en uygun zamanı seçebilmesini sağlar. İş veya aile hayatı birbirine karışmadan çocuklarınızı düzenli olarak derse bırakabilmenize olanak tanır. Aynı zamanda yetişkin bireylere de uygun bir zaman ve gün bulmak için fırsatlar sunar. Uygun dershane fiyatları herkese hitap ettiği için dershanelerin tercih edilme oranı her geçen gün artmaktadır.

Konuşmayı Başlat
Whatsapp
Merhaba, Odtülüler Eğitim Kurumu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Call Now Button03124188858
Anında Bilgi Alın

    Telefon Numaranız:

    X
    Anında Bilgi Alın