Ankara Etüt Merkezleri 2024

Okul, elbette ki öğrencilerin eğitim hayatları açısından oldukça önemlidir. Ancak okulun yeterli olup olmadığı ciddi bir muammadır. Hatta kimi eğitmenler için bu durum muamma olmaktan çıkmıştır. Çünkü okul, herhalde öğrenci için yetersizdir. Var olan Ankara etüt merkezleri ve dershaneler ise bu duruma verilen en temel örneklerdendir. Etüt Merkezi Nedir? Etüt merkezi, öğrencilerin okullarda gördükleri derslere yardımcı olmak ve öğrencilerin bu derslerde başarılı olmalarını sağlamak amacı ile kurulan kuruluşlardır. Bu kuruluşların temel itibari ile öğrencilere eğitim ve öğretim desteği sunduklarını söylemek mümkündür. Etüt merkezlerinin tercih edilmelerinin birden fazla nedeninin bulunmasına karşılık, en temel nedenin okul dışında da eğitimi devam ettirmeyi mümkün kılmalarıdır. Bu sayede hem veliler öğrencileri ders çalışmaya teşvik etme sorumluluğundan feragat etmekte hem de öğrencilerin ileride pişman olacak seviyede verimsiz zaman geçirmeleri önlenmektedir. Neden Odtülüler Ankara Etüt Merkezleri? Odtülüler Ankara Etüt Merkezleri, öğrencilerin başarısız oldukları ya da bekledikleri seviyede başarılı olamadıkları derslerde başarılı olmalarını sağlayan kurumlardır. Bu başarılı olma durumunun ise salt bilgi aktarımı yerine çeşitli yollar ile sunulduğunu söylemek mümkündür. Zaten Odtülüler Ankara Etüt Merkezleri sahip oldukları yüksek başarı oranını bu duruma borçludur. Yukarıda verilen durumlar dışında var olan Odtülüler Ankara Etüt Merkezleri avantajları ise aşağıda verildiği gibidir.
 1. Etüt merkezleri öğrenciye okul tarafından verilen proje ve performans ödevlerinin yapılması konusunda öğrencilere yardımcı olur.
 2. Herhangi bir odaklanma problemi olan öğrencinin derse olan ilgisinin sağlanması açısından Odtülüler Ankara Etüt Merkezleri oldukça önemlidir. Bu merkezlerin farklı oyun ve stratejiler ile en yüksek seviyede dikkat dağınıklığına sahip olan öğrencilerin dahil dikkatini çektiğini söylemek mümkündür.
 3. Çalışma hevesi olan ancak nasıl çalışacağını bilemeyen öğrencilerin ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir çalışma etüt merkezleri ile elde edilir.
 4. Öğrencinin öğrenme durumunu kalıcı kılmak amacı ile, öğrenme esnasında çeşitli metotlar uygulanır. Bu metotlar sayesinde öğrencinin eğlenerek öğrenmesi ve öğrendiğini kalıcı kılması sağlanır.
 5. Çocukların düzeyini ölçen Odtülüler Ankara Etüt Merkezleri, onların kendilerini daha rahat hissedebilecekleri sınıflar oluşturarak kurum ile öğrenci arasındaki bağın güçlendirilmesi sağlanır.

Ankara Mezun Dershane Fiyatları 2022

Özellikle mezun olan öğrenciler için üniversite sınavı diğer öğrencilere kıyasla daha zorlu bir süreci temsil eder. Bu süreci en az bir kere yaşayan ve bunun sonucunda kendisi için koymuş olduğu hedefi ve başarıyı elde edemeyen öğrenci, bir sonraki deneyiminde işini şansa bırakmak istemez ve temeli sağlam atmak için bir dershane ile anlaşır. Ancak burada da maddiyat devreye girer. Bu bağlamda mezuna kalan öğrenciler için Ankara mezun dershane fiyatları ile ilgili detaylar aşağıda verildiği şekilde ele alınabilir. Ankara Mezun Dershane Fiyatları Nasıl Belirlenir? Doğru Adımlar ile Dershane Seçimi Ankara mezun dershane fiyatları hakkında araştırmak yapmak isteyen velilerin ya da mezun öğrencilerin, bu unsura dikkat etmeleri elbette ki doğaldır. Ancak fiyatın tek temel kriter olarak ele alınması mümkün ya da sağlıklı değildir. Bu bağlamda izlenmesi gereken adımlar ise şu şekildedir;
 1. Öncelikle var olan imkanlar çerçevesinde bir bütçe belirlenmeli, ardından bu bütçe doğrultusunda dershane araştırması yapılmalıdır.
 2. Bütçe ile uyumlu olan dershanelerin listesi yapılırken eğitim ve eğitmen kalitesi göz ardı edilmemelidir. Aksi durumda hem maddi gücünü zorlayan mezun ya da veli hem de eğitimden verim alamayacaktır.
 3. Bu adımlar izleyerek gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan liste öğrencinin kendisi tarafından incelenmeli ve kendisinin düşünceleri göz önünde bulundurularak dershane seçimi yapılmalıdır.
Bu adımları izleyerek Ankara mezun dershane fiyatları hakkında bilgi edinen ve seçim yapan kişilerin en çok merak ettikleri unsur ise, söz konusu fiyatlar arasındaki uçurumların temel nedenleridir. Bu nedenlerin ise şu şekilde ele alınması mümkündür;
 • Lokalizasyon, Ankara mezun dershane fiyatları üzerinde etkisi bulunan en temel unsurdur.
 • Kurumun bünyesinde bulundurduğu eğitmen kadrosu, fiyat üzerinde doğrudan etkilidir. Alanında uzman olan eğitmenlerin hem ücret beklentisi fazla olacak hem de sundukları eğitimin kalitesi yüksek olacaktır. Bu açıdan bakıldığında fiyatların değişkenlik göstermesi öngörülebilirdir.
 • Dershanenin bünyesinde barındırdığı imkanlar ve kaynaklar, Ankara mezun dershane fiyatları üzerinde etkisi bulunan diğer unsurlardır. Öğrencisine çağın gerektirdiği teknolojik imkanların tamamını sunan dershanenin fiyat beklentisi de bununla bağlantılı olarak daha yüksek olacaktır.

Ankara Dershane Fiyatları 2021-2022

Ankara Dershane Fiyatları 2021 -2022

Dershaneler, çocuklarının daha verimli bir eğitim hayatı geçirmelerini ve bu bağlamda en iyi üniversitelerde eğitim almalarını isteyen velilerin en temel uğrak yerleridir. Çünkü okulda alınılan eğitimin hiçbir zaman tam anlamı ile yeterli olmadığı bir gerçektir. Bu sebeple çocuklarını daha donanımlı bireyler haline getirmek isteyen kişilerin Ankara dershane fiyatları 2021 güncel tutarları üzerinde bir bilgi edinme çabalarının bulunduğunu söylemek mümkündür. Ankara Dershane fiyatları 2021 yılında ne kadardı, 2022’de ne kadar olacak? Bu sorulara cevap bulmak dershane seçiminde etkili olacaktır.

Ankara Dershane Fiyatları Ne Kadar?

Eğitmen donanımı, Ankara dershane fiyatları 2022 güncel tutarları üzerinde oldukça etkilidir. Çünkü eğitmenin donanımlı olması, öğrencinin de donanımlı bir şekilde yetiştirileceğinin en net göstergesidir. Bu bağlamda Odtülüler Dershanesi’nin bu denli başarılı olmasının en temel nedenlerinden biri de budur. Çünkü Odtülüler Dershanesi, her biri kendi alanlarında uzman olan öğretmenler tarafından kurulmuştur.

Öğrenci odaklı faaliyetlerin yoğunluğu Ankara dershane fiyatları 2022 güncel tutarları üzerinde etkisi bulunan bir diğer unsurdur. Çünkü salt eğitim, hiçbir zaman yeterli değildir. Salt eğitime ek, öğrencinin stresle başa çıkmayı öğrenmesi, konular ile ilgili genel teknikleri öğrenmesi de gereklidir. Sınav stresi ile başa çıkma konusunda başarılı olmayan bir öğrencinin, derslerde öğrendiği kadarını dahil yapamayacağını söylemek mümkündür.

Dershane Kalitesine Dikkat Edilmelidir

Dershane disiplini, Ankara dershane fiyatları 2022 mevcut tutarları üzerine etkisi bulunan bir diğer unsurdur. Çünkü disiplin, başarıya giden yoldaki en büyük basamaktır. Bu basamağı geçen öğrencilerin başarılı olmamaları ihtimali oldukça düşüktür. Bu sebeple Ankara dershane fiyatları 2022 tutarları üzerinde arayışta olan kişilerin mevcut dershanenin disiplin kurallarını ve bu bağlamda geliştirilen stratejilerini özellikle incelemesinde fayda vardır.

Etüt sisteminin bulunup bulunmadığı da Ankara dershane fiyatları 2022 tutarları üzerinde oldukça etkilidir. Çünkü bireysel etüt çalışmaları, öğrencilerin eksik olduklarını düşündükleri konuları ve noktaları tamamlamaları açısından oldukça önemlidir. Odtülüler Dershanesi’nin bu bağlamda sağladığı en büyük avantaj ise, eksikliğin yalnızca öğrenci tarafından keşfedilmesinin beklenmemesidir. Bu bağlamda öğretmenin de öğrencinin eğitim durumunu yakından takip ederek eksik olduğunu düşündüğü noktalar ile ilgili etüt çalışması yapmayı talep etme imkânı mevcuttur.

Ankara Dershane Ücretleri 2024

Ankara dershane ücretleri üzerine araştırma yapan kişilerin, bu fiyatlar üzerinde belirleyici etkisi bulunan bazı unsurların var olduğunu bilmeleri gereklidir. Bu unsurların en önemlisi ise, öğrenci koçluğu hizmetidir. Öğrenci koçluğu hizmeti ve Ankara dershane ücretleri üzerinde etkisinin bulunmasının nedenleri ise aşağıda verildiği gibidir.
 • Zaman Yönetimi
Öğrenci koçluğu Ankara dershane ücretleri üzerinde etkilidir çünkü Ankara’da her dershane bu eğitimi vermez. Odtülüler Dershanesinin sunduğu bu hizmet, zaman yönetimi ile başlar. Zaman yönetimi, özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu öğrencilerin en büyük başarısızlık nedenlerinin zamanı verimli kullanamama olduğu bilinmektedir.
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
Ankara dershane ücretlerinde öğrenci koçluğunun etkili olmasının bir diğer önemli nedeni, sınav kaygısı ile başa çıkma eğitimidir. Sınava oldukça verimli bir şekilde çalışan öğrencilerin dahil sınav kaygısı ile başa çıkamadıkları için başarısız oldukları gibi bir gerçek söz konusu iken, bu unsurun bu denli önemli olması adeta zorunludur.
 • Özgüven
Öğrencilerin özgüvenlerine yönelik çalışma yapmanın Ankara dershane ücretleri üzerinde etkili olmasının sebebi, özgüven kaybı yaşayan öğrencilerin başarısız olmalarıdır. Özgüven, öğrencilerin başarısız olmalarının en temel nedenidir. Çünkü o meşhur sözde de yer aldığı gibi inanmak, başarmanın yarısıdır. Bu sebeple başarılı olmak isteyen öğrencilerin, öncelikle kendilerine güvenmelerinde fayda vardır.
 • Hafıza Teknikleri
Öğrenci koçluğunu bu denli önemli kılan ve Ankara dershane ücretleri üzerinde etkisinin bulunmasını sağlayan bir diğer unsur, hafıza teknikleri unsurudur. Öğrencilerin öğrendiklerini kalıcı kılmalarını sağlayan b tekniklerin, başarılı olmanın önündeki en önemli adımlardan biri olduğunu söylemekte de fayda vardır.
 • Öğrenme Stil Testi Uygulaması
Odtülüler Dershanesi eğitim programında sunulan bir hizmet olan öğrenci koçluğu Odtülüler Ankara dershane ücretleri üzerinde belirleyici nedenlerden birisidir. Çünkü her öğrencinin öğrenme yöntemi farklıdır. Kimi öğrencinin görsel hafızası kuvvetli iken, kimisinin duyu hafızası kuvvetlidir. Öğrencinin başarılı olması ise, kendisi için kuvvetli olan hafıza ile mümkündür. Bu sebeple her öğrencinin aynı yöntem aracılığı ile aynı öğrenme becerisini göstermesini beklemek mümkün değildir. Bunun bir balığın ağaca tırmanamadığı için başarısız olarak görülmesi ile arasında hiçbir fark yoktur.  

En İyi Dershane Fiyatları Ne Kadar?

Seçilebilecek en iyi dershane 2020 – 2021 yılları baz alındığında, göz önünde bulundurulması gereken bazı unsurlar vardır. Çünkü bir dershanenin en iyi olarak adlandırılabilmesi için, ders bağlamında sunduğu eğitimlerin en iyi olması yeterli değildir. Aynı zamanda kişilerin duygu durumlarının ve manevi değerlerinin de göz önünde bulundurulması ve bu bağlamda gerekli desteklerin verilmesi gereklidir. Odtülüler Dershanesi’nin en iyi dershane 2020 – 2021 listesinde yer almasını mümkün kılan unsurlar ise aşağıda verildiği gibidir.

 • Veli Eğitim Seminerleri

Odtülüler Dershanesi şubelerinde eğitim alan öğrencilerin bu eğitimlerinin dershanesi dışında da devam edebilmesi için öncelikle velilerde söz konusu bilincin yerleşmiş olması gereklidir. Bu bilincin yerleşmesi ve Odtülüler Dershanesi’nin en iyi dershane 2020 – 2021 listesinde yer almasını doğrudan etkileyen veli eğitim seminerlerinde ailelere kıyas, etkili iletişim, empatik dinleme, kelimelerin sihri ve gerekli takip gibi konularda bilgiler sunulmaktadır. Bunun en temel nedeni ise sınav süreçlerinin mümkün olan en sağlıklı seviyede ilerlemesini sağlamaktır.

 • Birebir Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencilerin akademik başarı elde etmeleri, tek temel kriter değildir. En iyi dershane 2020 – 2021 listesinde yer alabilen Odtülüler Dershanesi’nin öğrenci ruhsal durumunu da göz önünde bulundurduğunu söylemek mümkündür. Özellikle içe kapanık olan öğrencilerin dışa açılmasının sağlamanın ve bu bağlamda gerekli desteği vermenin fazlasıyla önemsendiği bilinmelidir.

 • Veli Bilgilendirme Sistemi

Seçilebilecek en iyi dershane 2020 – 2021 şeklinde bir liste yapıldığında listeye ilk sıralardan girmesi mümkün olan Odtülüler Dershanesi, veliler ile doğrudan iletişim halindedir. Bu hususta, öğrencilerin gerek ruhsal durumları gerekse de akademik durumları konusunda veliler ile sürekli iletişim halinde olunduğunu söylemek mümkündür. Bu hususta gerekli görülen durumlarda destek istenmekten de kaçınılmamaktadır. Bunun en büyük getirisi ise, velilerinin ayda bir olacak şekilde bilgilendirildiklerini gören ve bu hususta bir iş birliğinin bulunduğunu fark eden öğrencilerin derslerine daha sıkı bağlanmalarıdır. Bu sayede ise öğrencilere hem sorumluluk bilincinin mümkün olan en verimli şekilde aşılandığını hem de sürekli ve düzenli çalışma mantığının sağlandığını söylemek mümkündür. Odtülüler Dershanesi’nin en iyi dershane 2020 – 2021 kriterlerini karşılamasının temel sağlayıcısı da budur.

 

Dershane Seçimi

Şüphesiz ki her öğrencinin en sancılı dönemlerinden biri sınav dönemleridir. Gerek ortaokuldan liseye geçerken gerek liseden üniversite geçerken öğrenciler sınavlara tabi tutulur. Bu sınavlar hayatlarının gidişatı belirlemede son derece önemlidir. Bu sebepten öğrenciler bu sınavlara sıkı çalışırlar. Çoğu ebeveyn bu zaman diliminde çocuklarını daha başarılı olabilmeleri için dershaneye gönderirler. Peki ebeveynler dershane seçimi yaparken nelere dikkat etmeli?

Dershane Seçimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. İlk ve en önemli hususlardan biri dershanenin eğitmen kadrosudur. Alanında uzman kişiler tarafından bir konuyu öğrenmek, konunun mantığı tam anlamıyla oturtabilme açısından öğrenciye avantaj sağlar. Aynı zamanda öğrencinin sorduğu her sorunun cevabını alabilmesi kafasındaki soru işaretleri ortadan kaldırır. Öğretmenlerin hem bilgi birikimi ve hem öğrencilere olan tavırları açısından profesyonel olması gerekir.
 2. Dershane seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de dershanenin sınava hazırlık sürecinde takip ettiği sistemdir. Her dershanenin kendine özgü eğitim stili vardır. Bazı dershaneler birebir eğitim üzerine yoğunlaşır. Bazı dershaneler ise grup çalışmaları halinde eğitim verir. Bu noktada velinin dershane seçimi yaparken öğrencinin ders çalışma sistemine göre bir seçim yapması gerekir.
 3. Ele alabileceğimiz diğer bir husus dershanenin öğrenciye sağlayabileceği kaynak imkanıdır. Bazı dershaneler öğrencilerine kaynak temin eder veya kendi kaynaklarını kullanır. Bunun yanı sıra öğrencilerin kaynaklarını kendilerinin temin etmesini isteyen dershanelerde bulunmakta. Bu noktada dershane seçimi yaparken çoğu ebeveyn kaynak açısından zengin dershaneleri tercih etmektedirler.
 4. Dershane seçimi veliler tarafından yapıldığı zaman velilerin önemsediği bir diğer husus da dershanenin veliler ile olan iletişimidir. Her veli çocuklarının nasıl bir gelişme gösterdiğini, çalışmalarının nasıl devam ettiğini merak eder. Bu sebepten daha çok veli bilgilendirme sistemi olan dershaneleri tercih ederler.
 5. Çok dikkat edilen bir husus olmasa da bazı zamanlarda veliler veya öğrenciler seçilen dershanenin öğrencinin evine veya okuluna yakın olmasını ister. Bu isteğin altında ulaşım amaçlı zaman harcamamak isteği yatar.

Tüm bu özellikleri ele alarak velilerin genel anlamda branşında uzman eğitimcilerin olduğu, çocuklarının kendisine uygun eğitim sistemine sahip olan ve öğrencinin ulaşım sorunu yaşamayacağı bir dershane seçimi yapmak istediklerini anlayabiliriz.

Kızılay Etüt Merkezi

Her öğrenci eğitim hayatının bazı dönemlerinde desteğe ihtiyaç duyar. Bu tarz ihtiyaçlar özel ders, dershane ve etüt merkezi gibi seçenekler ile sağlanabilir. Öğrenciler çevrelerinde bulunan kaliteli eğitime sahip etüt merkezlerini araştırır ve kendilerine en uygun olan kursu seçerler. Ankara’nın Kızılay ilçesinde yaşayan öğrenciler bu konuda biraz avantajlıdır. Kızılay etüt merkezi çeşitliğine sahip bir ilçe olmakla beraber birçok kaliteli eğitim merkezlerinin burada şubesi bulunmaktadır.

Kızılay etüt merkezi seçenekleri arasından seçim yapmak hiç kolay değildir. Şehrin en iyi dershanelerinin, etüt merkezlerinin burada şubesi bulunduğundan öğrenciler kontenjan sıkıntısı yaşamadan kaliteli, düzenli eğitim alabilir. Öğrenciler sadece sınav zamanları değil rutin eğitim dönemlerinde de destek almak adına Kızılay etüt merkezi seçenekleri atasından seçim yapabilirler.

Kızılay etüt merkezi seçeneklerinin birbirine benzer olduklarını hepsinin kendilerine ait bir kalitesinin olduğunu söylemiştik. Fakat yine de dershaneleri birbirinden ayıran etkenler vardır. Biraz bu etkenlerden bahsedecek olursak ilk olarak etüt merkezlerinin fiyatlarını ele alabiliriz. Tabii ki her aile çocuğu başarılı olsun ister ve bunun için bazı sorumluluklar alır. Fakat bazen alınan maddi sorumluluklar aileleri yıpratabilir. Bu sebepten Kızılay etüt merkezi seçeneklerinden birini seçerken aileler fiyat açısından bütçelerine daha uygun olan etüt merkezlerinden birini seçebilirler.

Bir diğer etken de etüt merkezinin bulunduğu konumdur. Çoğu zaman yolda harcanacak zamanı kazanabilmek için öğrencilerin evlerine, okullarına yakın etüt merkezleri tercih edilir. Bir diğer etken ise öğrencinin öğrenme şekliyle paralel bir eğitim sistemi olmasıdır. Her etüt merkezi kendine ait sistem ile eğitim verir. Kızılay etüt merkezi seçenekleri arasında da eğitim şekilleri farklılık gösterebilir. Bu konuda da yine baz alınması gereken en önemli nokta öğrencinin nasıl öğrendiğidir. Bazı öğrenciler birebir derslerden daha çok verim alırken bazı öğrenciler grup çalışmalarından yanadır.

Kızılay etüt merkezi seçenekleri arasında yapılan bu seçimlerin hiçbiri bir kurumun diğerin daha iyi veya daha kötü olduğunu göstermez. Burada önemli nokta öğrenci ve etüt merkezi arasındaki iletişimin en iyi şekilde sağlanması ve öğrencinin aldığı eğitimden memnun kalmasıdır.

En İyi Butik Dershane

Günümüzde sınavlara hazırlanan öğrencilerin büyük çoğunluğu bu süreçte dershanelerden yardım almaktadır. Bu dönemde de öğrencilerin daha az kişilerle daha etkili bir öğrenim aldığı bir eğitim şekli olan butik dershaneler ortaya çıktı. Öğrenciler ve veliler tarafından çokça tercih edildi. Peki en iyi butik dershane nasıl seçilir ve nasıl özelliklere sahip olmalıdır?

En iyi butik dershane olarak nitelendirdiğimiz dershanenin eğitimi konusunda ön planda olması gerekir. Butik dershanelerin temel amacı, öğrencilerin aynı seviyedeki arkadaşlarıyla 8-12 kişilik sınıflarda öğrenim görmeleridir. Az kişilik sınıflarda dikkat konusunda daha az problem yaşayarak derslerini en iyi şekilde anlamaları ve sınavlarına hazırlanmaları en temel amaçlardır. En iyi butik dershane dediğimizde aynı zamanda aklımıza öğrenciye psikolojik anlamda da bir şeyler katabilen bir dershane aklımıza gelir. Örneğin öğrencinin sınav akışı, sınav psikolojisi hakkında bilgilendirilmesi için özel eğitim koçlarına danışabilmesi gerekir. Bu sebepten en iyi butik dershane olarak tanımladığımız dershanelerin eğitim koçları, uzman rehber öğretmenler ile de beraber çalışmaları beklenir. Butik dershanelerin diğer dershanelere oranla daha samimi ortamlara sahip olduğu düşünülür. Öğrencilerin kendilerini daha çok bir ailenin mensubuymuş gibi hissettiği butik dershaneyi en iyi butik dershane olarak tanımlamamız da yanlış olmaz.

En iyi butik dershane özelliklerinden biri de velilerle olan iletişimleridir. Az kişilik sınıflardan oluşmasından kaynaklı olarak bünyesinde çok fazla sayıda öğrenci bulundurmayan butik dershaneler velileriyle sürekli iletişim halindedir. Gerek velilerle birebir olarak gerek de bilgilendirme sistemiyle öğrencilerin durumlarını ailelerine aktarırlar. Bu sayede öğrenciler ders çalışma programlarını uygulamaya çalışırken bu yolda yalnız yürümezler. En iyi butik dershane bünyesinde bulunan uzman rehber öğretmenler, ailelere ev ortamında oluşturulabilecek en iyi çalışma ortamı hakkında bilgilendirmeler yapar. Bu tarz avantajların yanında öğrenciler diledikleri takdirde butik dershanelerine etüt saatleri çerçevesinde soru çözümü, konu anlatımı gibi sebeplerle dershanede bulunabilirler.

En iyi butik dershaneyi seçmek bazen çok zor olsa da butik dershanelerin çoğu bu kritere yakındır. Önemli olan öğrencinin kendini en rahat bulduğu öğrenme stiline sahip dershanede bulunması ve kendisini oraya ait hissetmesidir.

 

Etüt Merkezleri

Etüt merkezleri, özellikle son zamanlarda aileler tarafından çok fazla ilgi görmektedir. Ortalama çoğu öğrenci okullarının yanında ek takviye olmasıyla etüt merkezlerine gitmektedir. Velilerin bu ihtiyacı hissetmelerinin en büyük sebeplerinden biri öğrencilerin eksiklerini gidermektir. Öğrencilerin okuldaki dersler esnasında herhangi bir konuyu kaçırdıklarında bunu öğretmenlerinden tekrar dinleme şansları olmayabilir. Çünkü okullarda dersler için ayrılan süreler kısıtlıdır. Bu sebeple de öğrenciler bazı konularda eksik kalabilirler. Bu sebepten aileler çocuklarının öğrenemediği konular için etüt merkezlerini tercih eder.

Etüt merkezleri, aynı zamanda öğrencilerin okul tarafından verilen performans, proje gibi ödevlerinde de onlara yardımcı olur. Hatta bazı etüt merkezleri öğrencileri sadece ders anlamında da sosyal anlamda da başarılı kılmayı hedeflemiştir. Öğrencilere sportif anlamda imkanlar sunmaya çalışan, ders çalışma kampları düzenleyerek eğitimi eğlenceli hale getirmeyi etüt merkezleri de mevcuttur.

Etüt merkezlerinde okula kıyasla öğrenciler kendilerini daha özgüvenli hissedebilir. Buna sebep olarak etüt merkezlerinde bireyselliğin önemini gösterebiliriz. Örneğin okulda bir sınıfta otuz öğrenci varken ve konunun anlaşılıp anlaşılmadığı çoğunluğa göre karar verilirken etüt merkezlerinde durum böyle değildir. Etüt merkezlerinde 10-12 kişilik sınıflarda her bir öğrencinin anlaması hedeflenerek ders anlatılır. Öğrenciler herhangi bir konuyu anlayamadıkları zaman birebir ders alarak eksiklerini giderebilirler.

Etüt merkezleri, her bir öğrencisiyle özenle ilgilenir ve onların fikirlerini önemser. Belirli aralıklarla derslerin gidişatı, eğitim sürecinin gidişi hakkında öğrencilerle fikir alışverişi yapar. Tabii ki bu esnada velilere de öğrencilerin durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunur ve gerekli zamanlarda velilerde toplantılar düzenler.

Etüt merkezleri son zamanlarda çok daha fazla talep görmektedir. Özellikle de örgün eğitiminin son senesinde olup liseye hazırlanan ya da üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından. Bunun yanı sıra hedeflerine ulaşmak adına bir sene daha sınava hazırlanan bireyler tarafından da tercih edilir. Etüt merkezleri bu grupları kendi içlerinde de seviyelerine uygun bir şekilde sınıflandırarak elinden gelen en iyi imkanlarla sınava hazırlarlar. Sınav sorumluluğunu öğrencileriyle beraber sırtlanan etüt merkezlerinin en büyük amaçları tabii ki de öğrencilerinin başarılı olması ve onların hedeflerine ulaşmasıdır.

Kızılay Etüt Merkezleri 2024 – 2025

Kızılay etüt merkezleri açısından şanslı bir ilçedir. İlçede birbirinden farklı eğitim sistemlerine sahip çeşitli etüt merkezleri bulunur. Kızılay etüt merkezleri genel olarak sınavlara hazırlık aşamasında daha çok tercih görürler. LGS, YKS gibi sınavlara hazırlanan öğrenciler okullarından kalan vakitlerinde etüt merkezlerinde sınavlara hazırlanırlar. Peki LGS ve YKS sınavları nelerdir?

LGS

LGS sınavının açılımı liseye geçiş sınavıdır. Eski sistemlerde liseye geçiş sınavlarına girmek zorunluyken bu sınavda öğrencilerin böyle bir zorunluluğu olmayacak. Öğrenciler %90’ı adrese dayalı sistem ile liselere yerleştirilecek. Kalan %10 ise MEB tarafından seçilen proje okullarına yerleştirilecek. LGS sınavında öğrenciler sözel ve sayısal olarak iki sınava girecekler.

Sözel bölümde 50 soru sorulur ve 75 dakika verilir.

 • 20 Türkçe, 10 T.C. İnkılabı,10 Din Kültürü,10 İngilizce sorusuna tabii tutulurlar.

Sayısal bölümde ise toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakika verilir.

 • 20 Matematik, 20 Fen bilimleri sorusu sorulacak.

Kızılay etüt merkezleri ortaokullu öğrencilerini sınava hazırlayarak onların proje okullarından istediği okulu kazandırmayı hedeflemektedir. Müfredata uygun dersler, deneme sınavları ile öğrencilerini sınava hazırlar.

YKS

YKS yani yüksek öğretime geçiş sınavı iki basamağa sahiptir. Temel, lise okumuş her bireyin bilmesi gereken bilgiler için yapılan temel yeterlilik testi (TYT) sınavın ilk basamağıdır. Bu basamakta öğrencilerin 135 dakika süreleri vardır. Öğrenciler Türkçe ve matematik derslerinden 40 soruya, sosyal ve fen derslerinden 20 soruya tabii tutulur. İkinci bölüm alan yeterlilik sınavı (AYT) 160 sorudan oluşur ve 180 dakika verilir. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimleri şeklinde 4 bölümden oluşur ve her bölümde 40 soru vardır.

Kızılay etüt merkezleri öğrencilerini alanlarına uygun olarak eğitim verir. Genellikle lise son sınıfta etüt merkezleri tercih edilir ve öğrenciler Kızılay etüt merkezlerinde YKS sınavına hazırlanırlar. Sınava hazırlık sürecinde bol bol deneme olarak TYT basamağı için zaman yönetimi alıştırması da yapmış olurlar.

Kızılay etüt merkezleri hem ortaokullu öğrenciler hem de liseli öğrenciler tarafından sınava hazırlık sürecinde çokça tercih edilir. Sınava hazırlanırken bir etüt merkezinden eğitim almak her genç için büyük bir avantadır.